Yuka Katsumori

Hitachi Automotive Systems Americas, Inc.